บริการสำนักงานออนไลน์ (e-service)

สารสนเทศทางการศึกษา (10 มิ.ย. 67) | BIG DATA

จำนวนโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

บุคลากร สพป.พจ.2

โรงเรียนขยายโอกาส

โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดกลาง

โรงเรียนขนาดใหญ่

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน

13 กรกฎาคม 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
12 กรกฎาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการคัดกรองการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2567 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
12 กรกฎาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1/2567 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
11 กรกฎาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
11 กรกฎาคม 2567 รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
11 กรกฎาคม 2567 รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
9 กรกฎาคม 2567 อบรมเชิงวิชาการ “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา เพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม ว๔๕๒ แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
3 กรกฎาคม 2567 อบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ 114 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
3 กรกฎาคม 2567 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบ infographic หัวข้อ “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
2 กรกฎาคม 2567 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อประยุกต์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
24 มิถุนายน 2567 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ (Zoom) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
18 มิถุนายน 2567 รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือนที่ 9 (พฤษภาคม 2567) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
5 กรกฎาคม 2567 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่องตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
5 กรกฎาคม 2567 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
24 มิถุนายน 2567 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
24 มิถุนายน 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับกราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
14 มิถุนายน 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
24 พฤษภาคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
24 มิถุนายน 2567 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
14 มิถุนายน 2567 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
23 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการออกข้อสอบ ผลิตชุดข้อสอบ รับ – ส่งข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ ภาค ก และประมวลผลการคัดเลือก ภาค ก, ภาค ข, และภาค ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
22 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
22 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข ๓๐๕๕ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
22 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผ้าม่านรถตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
5 กรกฎาคม 2567 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่องตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
5 กรกฎาคม 2567 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
24 มิถุนายน 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับกราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
14 มิถุนายน 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
24 พฤษภาคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
9 พฤษภาคม 2567 สถิติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
4 เมษายน 2567 การประชุมเตรียมความพร้อม ในการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
29 พฤศจิกายน 2566 สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการ ในโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล และประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านระบบ video conference ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
15 มิถุนายน 2565 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเรียบรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสาร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
15 มิถุนายน 2565 ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบชีท-คอพ 21 ซีพีเอส ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
5 มิถุนายน 2564 การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 – น.ส.อัญชลี ศรเพ็ชร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 28/2567
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

Video Conference สพฐ.

การประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิจิตร 2 Channel

การดูแลบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ และระบบ OBEC ASSET

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

คลังสื่ออิเล็คทรอนิกส์

Boot Camp Online ผ่าน Zoom
ภาษาอังกฤษ
นางภาวิณี  คุ้มทอง 
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”
Battle Royal
วิทยาศาสตร์
นางสาวพิสุทธิลักษณ์  พงโอสถ
โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
Application for kids
คณิตศาสตร์
นางสาววาสนา  โกฏิแสง
โรงเรียนวัดป่าเรไร
ภาษาพาที On-line
ภาษาไทย
นางสาวสุภิชญา ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
Phichit Primary Educational Service Area Office 2

390 หมู่ 3 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร 0 5662 3858 ต่อ 0 โทรสาร 0 5662 1741
Email : saraban@phichit2.go.th
Copyright © 2020-2024 phichit2.go.th