ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูกรณีย้ายปกติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1