ประกาศ เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2