ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการออกข้อสอบ ผลิตชุดข้อสอบ รับ – ส่งข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ ภาค ก และประมวลผลการคัดเลือก ภาค ก, ภาค ข, และภาค ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง