พิธีมอบหมวกนิรภัยขนาดเล็ก ที่จัดสรรโดยบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด