ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง