ขอขอบคุณ คุณครูธณพัฒฐ์ น้อยรอด เลี้ยงไอศกรีมเด็กนักเรียน