การอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

ณ วัดท้ายน้ำ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร