กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ

และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่

ณ โรงเรียนบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”