การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับศูนย์ประสานงานโพทะเล ๐๑