การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเป็นเลิศด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะครูโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การศึกษาพิเศษ ศิลปะ ดนตรี สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม