การแข่งขันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านวิชาการและ ศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โพทะเล ๐๓

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายชัยพร ชุ่มมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ พร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล ๐๓ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมในการแข่งขันฯ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๖ รายการ