การประชุม สพป.พิจิตร เขต ๒ พบเพื่อนครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายชัยพร  ชุ่มมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม สพป.พิจิตร เขต ๒ พบเพื่อนครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้รับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน จาก นางสนม เสริฐผล ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๒ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สพป.พิจิตร เขต ๒