ประชาสัมพันธ์ข่าวออนไลน์ สพม.กำแพงเพชร ประจำเดือนตุลาคม 2566