ประชาสัมพันธ์ข่าวอิเล็กทรอนิกส์(E-book) สพม.รอ ประจำเดือน ตุลาคม 2566