ทัศนศึกษานอกห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ สวนนกชัยนาทและวัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท