กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรและบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง