โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ เข้ารับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565