นักเรียนโรงเรียนวัดพร้าว เข้าร่วมโครงการ “เด็กรักษ์ดี วิถีศีล 5”