ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 4/2566