นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และ ดร.พรนับพัน วงศ์ตระกูล หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ฯ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การใช้งานนวัตกรรมบอร์ดเกม