นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงเจตนารมณ์เพื่อประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566