ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง